ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รู้ก่อนอุ่นใจก่อน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือคนในครอบครัว ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหากเรามีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพิ่มความอุ่นใจให้ตัวคุณ ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวเองและคนรอบข้าง และประกันอุบัติเหตุมี 2 แบบ คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)

โดยส่วนใหญ่ประกันอุบัติเหตุ มีหลากหลายแผนประกันภัย ที่พร้อมจะครอบคลุมทุกความต้องการในลูกค้าทุกกลุ่ม แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้จะให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้าย รวมถึงคุ้มครองภัยที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันที่มีผลจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  อันเนื่องมาจากกาประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ

ส่วนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยจะระบุไว้ให้ว่าเราต้องทำประกันอุบัติเหตุแบบไหนหรือยังไงนั้นเอง และสิ่งที่รับประกันก็จะไม่ค่อยต่างจากประกันอุบัติเหตุเท่าไหร่ หากเลือกได้ควรทำประกันภัยการเดินทาง จะดีกว่า เพราะสามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศที่การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทางค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ และประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันภัยป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หรือสำหรับผู้ที่ต้องนำเอกสารการทำประกันภัยการเดินทางไปยื่นประกอบในการขอวีซ่า (VISA) โดยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปกติทุกประการ เพิ่มเติมคือ ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล, กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย, การล่าช้าของเที่ยวบิน, การที่เครื่องบินถูกจี้, การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

มาถึงตรงนี้แล้ว การทำประกันอุบัติเหตุเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราอุ่นใจเท่านั้น เพราะเราไม่สามารถรู้ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน กับใคร และสำหรับใครที่สนใจจะทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันธุรกิจ ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ ก็สามารถดูรายละเอียดผ่านทางบริษัทประกันทุกที่ที่สนใจ และก่อนที่จะตัดสินใจทำอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลการประกันของแต่ละที่ด้วยนะคะ

รู้จักกับประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

หากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง แล้วต้องทำคนเดียวทุกเรื่อง เป็นการยากที่จะเติบโต เพราะต้องมีทั้งเงินทุน สินค้า และค่าดำเนินการ หากว่ามีพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว จะช่วยทำให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หาบริษัทที่พร้อมออกแบบความคุ้มครองประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ในตลาดประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจองค์กร ร้านค้าต่างๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร ประกันภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งรวมไปถึงประกันภัยสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และอีกหลากหลายประกันธุรกิจที่น่าสนใจ

โดยทางบริษัทประกันภัย จะสนับสนุนกับทางบริษัทหลายด้าน คือ แผนสนับสนุนงานขาย, แผนกลยุทธ์ทางการตลาด, งานบริการลูกค้า, การบริหารจัดการ, ผู้บริหารโครงการ, รวมถึง การวัดผลความสำเร็จของธุรกิจของคุณด้วย

แผนกลยุทธ์ทางการตลาด เรามีความเชื่อว่า แคมเปญการตลาดที่ดีมักเริ่มต้นจากแนวคิด กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยมเสมอ ด้วยวิธีการสื่อสารถึงผลประโยชน์ของแผนประกันภัยไปยังฐานลูกค้า โดยที่ลูกค้าทุกรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงออกแบบวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับสารที่ตรงกับความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม เป้าหมายและตัวชี้วัดในทุกๆ กิจกรรมทางการตลาดจะถูกกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อมั่นใจว่า แผนประกันภัยสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

แผนสนับสนุนงานขาย ทางบริษัทประกันภัยจะให้คำปรึกษาทางด้านประกันภัยที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าทุกราย เริ่มต้นจากการศึกษารายละเอียดในแต่ละธุรกิจ พร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด และนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาไปวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมประมวลผล เพื่อแนะนำข้อมูลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อลูกค้าของคุณในระยะยาว

งานบริการลูกค้า และ บริหารจัดการ
หากต้องการหาบริษัทประกันภัยทั้งที ต้องหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยพร้อมให้บริการและคำปรึกษาทางด้านประกันภัยแก่ลูกค้าทุกราย ทุกสายที่โทรเข้ามาจะได้รับการบริการจากทีมงานมืออาชีพ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัญหา และสามารถแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งลดขั้นตอนการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมีผู้บริหารโครงการ กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับธุรกิจ

ด้านการวัดผลความสำเร็จ แม้การแข่งขันจากคู่แข่งในตลาดจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เรายังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใส รักษามาตรฐานการให้บริการ วิเคราะห์สภาพตลาด พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มค่าและยังผลประโยชน์สูงสุด โดยที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงวิธีการวัดผลความสำเร็จในงานที่ทำตามที่คุณได้คาดหวังไว้ด้วย

เอาใจนักเดินทางกับประกันภัยการเดินทาง

สำหรับผู้ที่ชอบเดินทาง ประกันภัยการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญ เวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ แบบงบน้อย  งบเยอะ ไปคนเดียวหรือไปกับกลุ่มเพื่อน ยิ่งถ้านักท่องเที่ยวคนไหนชอบไปคนเดียว ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หรือเพิ่มประกันภัยการเดินทาง เข้าไปพร้อมกับการเที่ยวด้วย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์นั้น จะได้ไม่ต้องตกไปถึงผู้อื่น

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือเรียกย่อๆ ว่า TA) ในการซื้อประกันการเดินทางนั้น ไม่ได้คุ้มครองถึงเมื่อเราอยู่บนเครื่องบินเพียงแค่นั้น  เป็นแผนประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงแผนประกันภัยเพื่อสำหรับการขอวีซ่าโดยเฉพาะ แผนประกันภัยการเดินทางมีทั้งแบบการประกันเฉพาะช่วงเวลาเดินทาง หรือแบบรายปี

ประกันการเดินทางแผนประกันภัยการเดินทางนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีที่เสียชีวิตในต่างประเทศ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของเที่ยวบิน  การจี้เครื่องบิน การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง  และรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

ทราบแล้วว่าประกันครอบคลุ่มเรื่องอะไรบ้าง ถ้าอยากจะทราบต่อ ถึงรายละเอียดของการสมัคร มาดูต่อกัน การสมัครประกันภัยการเดินทางนั้น จะแล้วแต่บริษัทประกันภัย ว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง โดยสิ่งที่จำเป็นหลักๆ  คือ ใบคำขอเอาประกัน, สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กสามารถใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนสำเนาบัตรประชาชนได้)

นอกเหนือจากเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แล้วนั้น  ในการเดินทางไปต่างประเทศยังมีเรื่องที่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำไปด้วย ซึ่งอาจมีสูญหายบ้าง ถูกลักทรัพย์บ้าง ฯลฯ การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงคุ้มค่า เนื่องจากครอบคลุมกว่ามากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปสำหรับค่าเบี้ยประกันภัย นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หมดกังวลกับการเดินทางในทุกทริป

ทราบกันไปบ้างแล้วสำหรับสิ่งที่ประกันภัยการเดินทางคุ้มครอง แล้วสิ่งที่ไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?  รู้เอาไว้จะได้ระวังตัว  วันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ทราบกัน คือ ยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เช่น ยกเลิกเที่ยวบินเพียงเพราะสภาพอากาศย่ำแย่, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ, สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว, เล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินสูง,ไม่ปฏิบัติตามตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้ประกันภัยการเดินทางของคุณไม่สูญเปล่า ก่อนซื้อประกันการเดินทางควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทประกันมีไว้ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดเงื่อนไขความคุ้มครอง และได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

 

 

สวัสดิการดีีดีกับประกันภัยสวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่ดีเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนจากภายนอกอยากมาร่วมงานกับบริษัทคุณแล้วยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัทด้วย แต่ละบริษัทควรจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมเพิ่มเติมด้วยประกันภัยสวัสดิการพนักงานที่ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายบริษัทให้ได้เลือกทำ ซึ่งนายจ้างสามารถทำให้ลูกจ้างได้ทุกคนเพื่อเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตให้ลูกจ้าง  ลดภาระค่าใช้จ่าย  และสร้างหลักประกัน เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวลูกจ้างด้วย

ประกันสวัสดิการพนักงาน

ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน หรือ ประกันภัยกลุ่ม เป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นเจ้าของกรมธรรม์ และมีลูกจ้าง พนักงาน เป็นผู้เอาประกันภัยการออกกรมธรรม์จะออกเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง โดยการทำประกันภัยกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากกรณีพนักงานเข้าออกข้อมูล และเบี้ยประกันก็จะต้องเปลี่ยนไปในแต่ละปี  โดยประกันภัยกลุ่มกำหนดได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น กำหนดตามตำแหน่งงาน, กำหนดตามช่วงเงินเดือนเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือน หรือกำหนดตามอายุงาน จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากันทั้งหมดทุกคน  การทำประกันสุขภาพกลุ่มไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน และ ไม่ต้องเขียนใบสมัคร

เคล็ดลับวิธีการเลือกการทำประกันกลุ่ม หรือ ประกันภัยสวัสดิการพนักงานนั้น  หากทางบริษัทมีงบประมาณควรเลือกแผนประกันที่ดีควรครอบคลุมทั้งสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องอุบัติเหตุ ทันตกรรม ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจ  ไปปฏิบัติงาน ประชุม หรือดูงานในนามบริษัท ประกันภัยสำหรับผู้บริหารต่างชาติ การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และยังอาจเพิ่มเติมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย หรือหากงบประมาณไม่มากพอ อาจจะให้ทางพนักงานออกเงินส่วนหนึ่งก็ได้ เช่น แผนประกันภัยกลุ่มสุขภาพแบบวงเงินเพิ่ม  หรือแผนประกันภัยโรคอันตรายร้ายแรง โดยการเลือกนั้นเราจำเป็นต้องเลือกให้เข้ากับขนาดของธุรกิจ พร้อมผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก และต้องลดความเสี่ยง เงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือขัดแย้งกันในแต่ละกรมธรรม์ย่อยลงได้ เพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับประกันภัยสวัสดิการพนักงานนั้น ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับพนักงานเท่านั้น การทำประกันภัยกลุ่มมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเช่นกัน คือ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม มาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ลงบัญชีเป็นสวัสดิการของพนักงาน เพื่อลดภาษีขององค์กรได้, ประกันภัยกลุ่มมีค่าเบี้ยต่ำเพราะซื้อสำหรับทีละหลายๆคน, สามารถกำหนดงบประมาณแต่ละปีได้อย่างแน่นอน, พนักงานจะรู้สึกดีต่อองค์กร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรอีกด้วย

ปัจจุบันสวัสดิการพนักงานเป็นอีกเรื่องที่สำคัญในการพิจารณาสำหรับผู้ที่มาสมัครงานกับบริษัท ทางบริษัทจึงควรทำประกันกลุ่ม หรือ ประกันสวัสดิภาพพนักงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับพนักงาน  โดยเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันจะต่างกัน ควรเปรียบเทียบของแต่ละที่เพื่อเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

:: เรียนรู้การประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ ::