คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS สำโรง

รถไฟฟ้า BTS สำโรง  รถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่ง – สำโรง ตัั้งอยู่ระหว่าง BTS บางนา และ  BTS ปู่เจ้า เริ่มเปิดให้บริการเดือนเมษายนปี 2560 เรียงราย ไปด้วยตึกแถวพาณิชย์ชุมชนเก่า ตลาด ห้างสรรพสินค้า ใกล้ย่านโรงงาน บริษัทใหญ่ๆ ผู้คนสัญจรไปมามากมาย แต่ก็ไม่ได้วุ่นวายมากนัก ผ่อนคลายแบบชุมชนใกล้เมือง บน BTS สำโรงจะมีทางเดิน Skywalk ตรงไปยังห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลสำโรง หน้าห้างจะมีทั้งรถตู้ รถสองแถว และรถเมล์ MRT ยังไงก็ไม่ลำบากเรื่องการเดินทางแน่นอน

คอนโด metroprop ใกล้รถไฟฟ้า
รูปภาพจาก www.metroprop.co.th

The Metroplis Samrong Interchange คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS สำโรง เพียง 85 เมตร เจ้าของโครงการเป็น บริษัท ว่องไววิทย์อุตสาหกรรมจักกล จำกัด เป็นคอนโด High Rise 2 อาคาร ; A 39 ชั้น B 30 ชั้น และ Low Rise 1 อาคาร 7 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทฝั่งเลขคู่ จำนวนยูนิตทั้งโครงการ 1,770 ยูนิต ยูนิตต่อชั้นสูงสุด 32 ยูนิตที่อาคาร A อาคารจอดรถ 5 ชั้น 1 อาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาเริ่มต้น ประมาณ 67,860 บาทต่อตารางเมตร  ตลาดสำโรงแหล่งอาหาร แหล่งของกินของย่านนี้ ที่มีทั้ง ของคาว ของหวาน ผลไม้นานาชนิด รวมถึงของใช้ต่างๆ เดินจากโครงการไปประมาณ 500 เมตร พร้อมกับห้างสรรพสินค้ามากมาย

Ideo S115 คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS สำโรง โครงการจะอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าของโครงการเป็น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทขาออก ระหว่างถนนเทพารักษ์และถนนกาญจนาภิเษก  คอนโด High Rise 35 ชั้น 1 อาคาร 998 ยูนิต และร้านค้า 7 ยูนิต ยูนิตต่อชั้นสูงสุด 35 ยูนิตที่ชั้น 8-35 ที่จอดรถได้ 281 คัน คิดเป็นประมาณ 28% รวมจอดซ้อนคัน คิดเป็น 30%  คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ราคาเรี่มต้น 69,000 – 90,000 บาทต่อตารางเมตร

The Kith Plus Sukhumvit 113 คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS สำโรง  เจ้าของโครงการเป็น บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โครงการตั้งอยู่ในเขต ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คอนโด Low rise 8 ชั้น เฟส 2 จำนวน 2 อาคาร อาคารA 195 ยูนิตและ อาคารB 230 ยูนิต  สิ่งอำนวยความสะดวก สระว่ายน้ำแบ่งออกเป็น 2 สระชัดเจนคือสระว่ายน้ำผู้ใหญ่และสระเด็ก พร้อมพื้นที่ว่ายน้ำข้างสระ,  ลิฟท์โดยสาร,  ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์, Main Lobby พร้อม Free wifi, ห้องออกกำลังกาย, ห้องอ่านหนังสือ ราคาเริ่มต้นตารางเมตรทั้งโครงการ 35,000-54,000 บาท/ตร.ม.  ตั้งอยู่ใกล้กับ ตลาดเอี่ยมเจริญ,   Imperial สำโรง, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบอยู่ในตัวเมืองที่แออัด เดินทางสะดวก หาของกินง่าย ราคาไม่แพง ทั้งที่ดินและของกินเลยทีเดียวค่า หรือ หากว่าสนใจคอนโดในฝั่งธนบุรี สามารถดูได้เพิ่มเติมที่นี่ค่ะ คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS บางหว้า,  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS โพธิ์นิมิตร,  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ 

ก.ม.ประกันสังคม

กฎหมายประกันสังคม สําหรับบุคคล ถูกนิยามภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายแรงงาน เผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ปีค.ศ. 2002 เพื่อกําหนดแผนการประกันสังคมที่ระบุถึงแผนเงินบํานาญที่ถูก จัดไว้ในรูปแบบผลประโยชน์เมื่อชราภาพ ผลประโยชน์จากการทุพพลภาพ และผลประโยชน์สําหรับ ทายาทผู้ประกันตน การประกันความเสี่ยงอันเกิดจากการประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บจาก การทํางานและผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยจากโรคอันเกิดจากการทํางาน

ลูกจ้าง ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ประกันตน ก็คือ บุคคลที่สมัครเข้าทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง รวมกันตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป โดยกฎหมายประกันสังคมบังคับให้ลูกจ้างดังกล่าวต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้หักเงิน ค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงินสมทบส่วนของลูกจ้าง

นายจ้าง ผู้ซึ่งมีฐานะรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้าง และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทํางานแทน นายจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ นายจ้างหมายความรวมถึง มีอํานาจ กระทําการแทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจ กระทําการแทนนิติบุคคลให้ทําการ แทนด้วย

เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล หรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกัน จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน

เมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาครบกําหนดระยะเวลาที่เป็นเงื่อนไขตามกฎหมาย แล้วเกิดประสบเคราะห์ภัยหรือได้รับความเดือดร้อนตามประเภทของการประกันภัยสังคมแต่ละประเภท ก็จะ มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ยสํานักงานประกันสังคมจะเป็น องค์กรที่รับผิดชอบดูแลให้ผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ตามกฎหมายประกันสังคม

ข้อมูลจาก https://www.dsi.go.th

ประกันสังคม มาตรา 33 คนทั่วไปควรรู้จัก

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม บางรายอาจจะคิดว่าการจ่ายเงินประกันสังคมนั้นสิ้นเปลือง ต้องมาตัดออกจากเงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือน ไม่จำเป็นต้องทำ เพราะยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์อะไรเลย ผู้ประกันตนหลักๆ มี 3 ประเภท แต่ละประเภทมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป

เบิกประกันสังคม ทำฟัน
รูปภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี  โดยที่ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และอายุไม่ต่ำว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องส่งเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยที่คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ลูกจ้าง 5%  รวมกับนายจ้าง 5% และรัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง โดยมีรายละเอียดระบุไว้ว่าขั้นต่ำตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ในสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนภาคบังคับ มาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

ผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่ จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมในทุกๆเดือน ซึ่งแตกต่างกันออกไป ตามอัตราเงินเดือนของแต่ละคน และสิทธิประโยชน์นั้นแตกต่างกันไปตามหลักประกันสังคม ทั้งในด้านสุขภาพ เงินสมทบ เงินประกัน และความคุ้มครองที่จะได้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราเองว่า เราต้องการเลือกการประกันตนแบบใด จึงจะเหมาะสมกับเรามากที่สุด

การออมในกองทุนประกันสังคมรวม = 1.5% + 3% + 0.5% = 5% ของค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ส่งเข้าประกันสังคม จะถูกเก็บไว้เป็นเงินออม 3% สำหรับเป็นเงินบำนาญ/บำเหน็จ ของผู้ประกันตนในอนาคต ถ้าใครเงินเดือนเกิน 15,000 ก็แปลว่าเราจะถูกหัก 5% x 15,000 = 750 บาทต่อเดือน หรือปีละ 9,000 บาท

หากว่าไม่ได้ทำงานประจำแล้วอยากจะผู้ประกันตน สามารถทำได้เหมือนกันในประกันตนตามมาตรา 40  คือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมในมาตรา 40 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้ตามต้องการ

โบรกเกอร์ ประกันภัย

โบรกเกอร์ ประกันภัย กลุ่มนายหน้าขายประกันที่มารวมตัวกันเพื่อเปิดบริษัทใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อเสนอประกันภัยจากที่ต่างๆ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมถูกต้องและเพียงพอสำหรับธุรกิจ โบรกเกอร์ ประกันภัยนี้เป็นหน้าที่ที่สูงกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่บริสุทธิ์ของตัวแทน แต่ความเชี่ยวชาญนี้มาที่ค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น โบรกเกอร์มักจะเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารหรือการชำระเบี้ยประกันจะสูงกว่า โบรกเกอร์ ประกันภัย ถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นผู้รับประกันให้กับเจ้าของรถยนต์ที่มีความสนใจที่จะซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

นายหน้าประกันภัยจะทำหน้าที่เชิงให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าได้มากกว่าตัวแทน, นายหน้าจะเน้นคุณภาพสินค้าที่จะเลือกขายมากกว่าตัวแทน, นายหน้าจะมีข้อเปรียบเทียบด้านสินค้าให้ลูกค้าพิจารณามากกว่าตัวแทน นายหน้าจะชี้ช่องสินค้าดีๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างรอบด้าน ส่วนตัวแทนจะชวนลูกค้าให้ซื้อเป็นหลัก ช่วยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาให้กับเราในทุกๆขั้นตอน ซึ่งโบรกเกอร์ ประกันภัยแต่ละแห่งอาจจะมีการให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความชำนาญของบริษัทที่ให้บริการ

โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ จะมีข้อเสนอพิเศษจาก บริษัทประกันภัยต่างๆ เพราะสร้างความหลากหลายให้กับในการนำเสนอราคาประกัน พร้อมกับเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองให้กับลูกค้าได้ การซื้อประกัน ผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย จะมีข้อดีในเรื่องของการได้ค่าเบี้ยประกันราคาถูก และการได้เปรียบเทียบราคาค่าเบี้ยประกันของหลายบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อ ดูเทคนิคการเลือก โบรกเกอร์กันภัยได้ที่นี่

การบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการที่ธุรกิจจะลงทุนในสิ่งใดแล้ว ผลที่ธุรกิจต้องการก็คือผลตอบแทนสูงสุด ความเสี่ยงระดับนโยบายของธุรกิจ กลยุทธ์หรือความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกลยุทธ์องค์กรได้ โดยแนวทางบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจะช่วยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับองค์กร

ประกันความเสี่ยงของธุรกิจ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่บริษัทคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้น แต่ผลกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ตั้งแต่แรก ทำให้ต้องมีบริหารความเสี่ยงภัยทางธุรกิจ ประกันความเสี่ยงภัยทางทรัพย์สิน สามารถใช้เครื่องมือทางการคำนวณ เพื่อช่วยในการวัดหาค่าความเสี่ยงได้ เช่น ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เริ่มพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ว่าการทำธุรกิจในแต่ละวันนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ องค์กรยุคใหม่ครอบคลุมถึงการบูรณาการอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างองค์กร มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและผลได้ผลเสียของธุรกิจ การลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยผู้บริหารควรต้องรู้ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร แต่หน่วยงานหรือองค์กรจะมีการควบคุมภายในหรือไม่ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าและความสบายใจการทำงาน

บางองค์กรจึงต้องเลือกซื้อประกันธุรกิจ มาเพื่อครอบคลุม คุ้มครอง ธุรกิจ เพื่อความอุ่นใจ และสบายใจในการทำธุรกิจ ของเจ้าของธุรกิจ

เคลมประกันรถแบบไม่มีคู่กรณี เริ่มต้นยังไง

ผู้ใช้รถยนต์และทำประกันภัยรถยนต์ไว้ การเคลมประกันภัยรถยนต์จะเป็นแบบมีคู่กรณี แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉี่ยวชน โดยไม่มีคู่กรณี หลายคนกังวลว่า การเคลมไม่มีคู่กรณีนั้นยุ่งยาก แต่ว่าความจริงแล้วไม่ยากอย่างที่คิด

ไม่มีคู่กรณี หมายถึง มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รถได้รับความเสียหายไม่ว่าแปลเล็กหรือแผลใหญ่ โดยหลักการแล้วการไม่มีคู่กรณีทำให้รถยนต์คันเอาประกันต้องเป็นฝ่ายผิดไปโดยปริยาย ต้องทำการแจ้งว่าชน เฉี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น กระถางต้นไม้ รั้ว กำแพง เสา เป็นต้น แต่ต้องดูให้สมจริงมากที่สุดด้วย  อย่าบอกว่าโดนชนแล้วหนีนะครับ ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนทางบริษัทประกันขอให้ตามหาคู่กรณี แล้วเรื่องก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยแล้วจะไม่ได้เคลมสักที

เคลมประกันรถยนต์ไม่มีคู่กรณี

เริ่มต้นกับการแจ้งเคลมประกันแบบไม่มีคู่กรณี  แจ้งวัน และเวลาเกิดเหตุโดยแจ้งให้ใกล้เคียงวันที่เราแจ้งเคลมมากที่สุด หรืออยากให้ง่ายที่สุดคือเกิดเหตุแล้วแจ้งเลย  หากว่าการเกิดเหตุนั้นผ่านมานานแล้วทางบริษัทประกันภัยก็จะไม่รับแจ้งเคลมด้วย หากว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดจริงๆ เช่น การโดนชนแล้วหนี แต่จำเลขทะเบียนรถคู่กรณีได้และรีบดำเนินการแจ้งความ แบบนี้เราจะไม่เสียประวัติ

หากว่าไม่มีคู่กรณี แล้วต้องแจ้งว่าชน หรือเฉี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต แบบที่สมเหตุสมผล เป็นไปได้ให้มากที่สุด  สามารถขอเลขเคลมได้ทั้งคัน เมื่อได้เลขเคลมแล้ว พร้อมที่จะนำรถเข้าซ่อม ถ้ายังไม่พร้อมในการนำรถไปซ่อม สามารถทิ้งไว้ก่อนได้แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี  เมื่อได้เวลาจะนำรถเข้าซ่อม ก็เพียงแค่นำรถไปที่ศูนย์บริการ พร้อมใบเคลม ยื่นใบเคลม พร้อมเซ็นเอกสารสั่งซ่อม เพียงเท่านี้ เมื่อทางศูนย์บริการหรืออู่ซ่อม ซ่อมรถเสร็จแล้ว ก็สามารถนำรถไปใช้ได้ตามปกติเลย

ทราบกันไปเบื้องต้นแล้วว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ สิ่งที่เสียหาย คือ รถยนต์ที่อยู่ในอุบัติเหตุ และสิ่งแรกที่ผู้ขับขี่จะต้องทำ คือ รีบโทรแจ้งบริษัทประกันภัยที่ตนทำสัญญาด้วยทันที เพื่อมาทำเรื่องการเคลมประกันภัย ตามที่เราทำไว้กับบริษัทประกันภัย ยังไงก็ต้องเลือกบริษัทประกันภัยที่ดี ดูแลอย่างดี เมื่อเกิดเหตุอะไร มารวมเร็วทันใจ ไม่ปลอบให้เราจิตตก ว้าวุ่นนานเกินไป วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย ในทุกช่วงเวลานั่นเอง

 

ธุรกิจออนไลน์ คืออะไร มีประโยชน์ยังไง

ธุรกิจหลายๆประเภทในสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่โลกยุคดิจิตอลขนาดนี้ รวมถึงธุรกิจซื้อมาขายไป จะต้องเริ่มต้นด้วยมีสำนักงาน มีพนักงานขายเพื่อออกตลาดหาลูกค้า และขายสินค้า แต่ในยุคสมัยนี้ ธุรกิจออนไลน์ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปบนโลก ทำให้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการสื่อสารรูปแบบเดิมๆ

ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ คืออะไร ตอบคำถามนี้ได้ไม่ยาก ธุรกิจออนไลน์ คือ การทำธุรกิจออนไลน์ เป็นการขายสินค้า หรือ บริการบนเว็บไซด์ ไม่ว่าจะขายสินค้าบนเว็บไซต์ที่ลงทุนเสียเงินทำเอง หรือ ขายบนเว็บฟรี เช่น Facebook, Line, Instagram การขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะไกลเกินเอื้อมหรือทำไม่ได้ การทำการค้าโดยเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร เป็นเรื่องที่ดี

ประโยชน์ของการขายสินค้าบนธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องสต็อกสินค้ามากมาย ขายได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าเช่าแผง ค่าเช่าที่ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าของเราได้ทุกที่ สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดูแลจัดการง่าย สามารถทำคนเดียวได้แบบสบายๆ ลดความเสียง ต่อการถูกโจรกรรม และจากภัยธรรมชาติ  สามารถขายสินค้าได้ทุกแบบ ทุกอย่าง ทุกชนิด เพิ่มโอกาสทางการตลาด พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกซื้อสินค้า จับจ่ายใช้สอย หยิบเงินออกจากกระเป๋าได้ง่ายขึ้น สามารถหาซื้อสินค้าที่คุณต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา และจากทั่วทุกมุมโลก ไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงาน ไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าเช่าพื้นที่ขาย เพิ่มโอกาส และช่องทางในการตลาดมากขึ้น

ธุรกิจออนไลน์ยังไงก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไป มีความเสียงอยู่เสมอ อยู่ที่ว่าจะเสี่ยงน้อยหรือเสี่ยงมาก พนักงานประจำอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเพราะกลัวความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เริ่มแรกอาจจะเริ่มต้นกับการทำควบคู่กับงานประจำไปก่อนเมื่อไหร่ที่อยู่ตัว มั่งคง พร้อมจากการขายธุรกิจออนไลน์แล้ว สามารถออกมาทำได้อย่างเต็มตัวทันที โดยที่ไม่มีผลกระทบกับเงินในกระเป๋าของตัวเอง และลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน

 

รายชื่อบริษัทประกันรถยนต์ ในประเทศไทย

จำนวนรถยนต์มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางบริษัทประกันรถยนต์ หรือ โบรกเกอร์ประกันรถยนต์ ก็เพิ่มมาขึ้นตาม วันนี้เราจะมาพูดกันถึงรายชื่อบริษัทประกันรถยนต์ ในประเทศไทย ว่ามีบริษัทไหนบ้าง รู้จักกับบริษัทประกันภัยไหนบ้าง

รายชื่อบริษัทประกันภัยที่มาแนะนำให้รู้จักวันนี้ มีทั้งมีชื่อเสียงอยู่แล้วและเคยได้ยินมาบ้าง ทั้ง วิริยะประกันภัย, อาคเนย์ประกันภัย, เทเวศประกันภัย, โตเกียวมารีน, เจ้าพระยาประกันภัย, มิตรแท้ประกันภัย, ไทยศรีประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย, เอราวัณประกันภัย,สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย, เอเชีย ประกันภัย, บริษัทกลางประกันภัย, แอลเอ็มจีประกันภัย, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, แอกซ่าประกันภัย, นวกิจประกันภัย, ทิพยประกันภัย, ซิกน่า ประกันภัย, สามัคคีประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, อลิอันซ์ซีพีประกันภัย, ทูนประกันภัย, เอฟพีจี ประกันภัย, เอไอจี ประกันภัย, ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย, พุทธธรรมประกันภัย, กมลประกันภัย, , มิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย, ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย, สยามซิตี้ประกันภัย, บริรักษ์ประกันภัย, กรุงไทยพานิชประกันภัย, นิวอินเดียแอสชัวรินส์, บางกอกสหประกันภัย, ประกันคุ้มภัย, สัญญาประกันภัย, ฟอลคอนประกันภัย, ฟีนิกซ์ ประกันภัย, สหนิรภัยประกันภัย, อินทรประกันภัย, คิวบีอี ประกันภัย, เคเอสเค ประกันภัย, เจนเนอราลี่ ประกันภัย, ไทยพัฒนาประกันภัย, ไทยเศรษฐกิจประกันภัย, ธนชาตประกันภัย, นำสินประกันภัย, เอ็มซิกประกันภัย และ ประกันภัยล็อคตั้น วัฒนา  เป็นต้น

รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวมานั้น อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกในปัจจุบันและอนาคต รายชื่อบริษัทประกันรถยนต์ ในประเทศไทยเหล่านี้ที่กล่าวมานั้น ไม่ได้บอกถึงความเป็นที่หนึ่งหรือมั่นใจได้เลยว่าสามารถใช้บริการได้ดีพอหรือไม่ ทั้งหมด ทุกอย่างเพียงแค่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัว ในการใช้บริการของแต่ละบุคคลว่าบริษัทประกันภัยที่ใช้อยู่ให้บริการตัวคุณเองดีพอหรือไหมเท่านั้น หากอยากจะเลือกบริษัทประกันรถยนต์ในประเทศไทยควรอ่านจากรีวิว หรือฟังจากคำแนะนำของเพื่อน คนรอบข้างที่ทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทนั้นๆ จะช่วยเพิ่มการตัดสินใจได้ดีอีกด้วย

อ่าน รายชื่อบริษัทประกันชีวิต ในประเทศไทย

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรได้บ้าง ?

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรได้บ้าง คำถามยอดฮิตติดทอปชาร์จ สำหรับคนมีรถ สำหรับคนที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 กับโบรกเกอร์ ประกันภัยแต่ไม่มั่นใจ ไม่ทราบ และหลงลืมไปว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 จะคุ้มครองอะไรบ้าง คุ้มครองได้มากแค่ไหน วันนี้ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ประกันรถยนต์

กรณีรถที่มีอายุมาก หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเคลมประกันบ่อยครั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก, ให้ความคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถยนต์เกิดการสูญหายหรือเกิดไฟไหม้ หากจะคิดง่ายๆ คือ ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะแตกต่างกับประกันภัยชั้น 1 ตรงที่หากเกิดกรณีรถของผู้เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจะไม่มีการคุ้มครองในเรื่องของการซ่อมให้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการซ่อมรถยนต์ของตัวเองด้วยเงินตัวเอง แต่ราคาเบี้ยนั้นก็จะถูกกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 เช่นกัน  หรือพูดง่ายๆคือ ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ แค่นั้น จบเลย

ทราบกันแล้วว่า ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง อะไรบ้าง แต่อาจจะยังงงๆกันอยู่ว่า เบี้ยประกันรถยนต์คืออะไร อ่านต่อกันตรงนี้ค่ะ  เบี้ยประกันรถยนต์ คือ การที่เราต้องนำเงินไปจ่ายให้กับ บริษัทประกัน ทุกๆปี หรือสั้นๆก็คือ ซื้อที่จะซื้อความคุ้มครอง ความอุ่นใจ ในกรณีที่เราได้รับอุบัติเหตุ หรือเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ นั่นเอง

การทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่าการทำประกันภัยรถยนต์ คือ การขับรถยนต์ด้วยความมีสติ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุด ไม่ว่าใครก็ตามคงไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุหรือคงไม่มีใครอยากจะแจ้งประกันภัยให้มาเคลมเป็นแน่ สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรพึงระลึกเอาไว้ในใจอยู่เสมอในยามที่ใช้รถใช้ถนน จะได้ไม่ต้องเรียกใช้โบรกเกอร์ประกันภัยเจ้าต่างๆ

ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปัจจุบันนี้การทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญ ธุรกิจองค์กรต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหาร นักลงทุน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหาร ที่เกี่ยวข้อง ต้องเผชิญกับกฎระเบียบข้อบังคับและการดำเนินคดีที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิด การมีกฎ ข้อบังคับที่เข้มงวดนั้นเป็นเรื่องที่ดี หรือบางทีการตัดสินใจจากคณะผู้บริหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีที่อาจทำให้คณะผู้บริหารเหล่านั้นต้องรับผิดส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกัน

ประกันกรรมการบริหาร

โดยทางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารนี้ จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมได้ถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้เอาประกันภัยอื่นๆ รวมถึงตัวบริษัทเอง อันเป็นผลมาจากการกระทำโดยมิชอบหรือโดยประมาทเลินเล่อจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คุ้มครองการเรียกร้องของบุคคลภายนอก ซึ่งได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยการทำละเมิดหรือความเสียหาย อาจจะเกิดมาก่อน ระยะเวลาเอาประกันภัย แต่เกิดขึ้น ณ วันที่ หรือ หลังวันที่ตกลงคุ้มครองย้อนหลัง ซึ่งหากมองในมุมของการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ อาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ก็คือ ความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการเช่นกัน

การคุ้มครองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ คือ การคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และ การคุ้มครองเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทที่เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองในความเสียหายจากการบริหารงานผิดพลาด (Financial Loss) และ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี (Defense Cost) ผู้ทู้ที่มีสีทธิฟ้องร้องค่าเสียหาย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน, ลูกค้า / คู่แข่งทางการค้า, พนักงานของบริษัท เหล่านั้น

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารย่อมมีข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขความคุ้มครอง เช่นเดียวกับประกันภัยประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์นี้ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าเสียหายจากการพิพากษาของศาล และค่าเสียหายอื่นๆ ทีเป็นส่วนเกินจากค่ารับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ผู้เอาประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเคยเป็น เป็นอยู่ หรือจะเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับ เงินบำนาญ กองทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานบริษัท