ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รู้ก่อนอุ่นใจก่อน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือคนในครอบครัว ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหากเรามีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพิ่มความอุ่นใจให้ตัวคุณ ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวเองและคนรอบข้าง และประกันอุบัติเหตุมี 2 แบบ คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)

โดยส่วนใหญ่ประกันอุบัติเหตุ มีหลากหลายแผนประกันภัย ที่พร้อมจะครอบคลุมทุกความต้องการในลูกค้าทุกกลุ่ม แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้จะให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้าย รวมถึงคุ้มครองภัยที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันที่มีผลจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  อันเนื่องมาจากกาประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ

ส่วนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยจะระบุไว้ให้ว่าเราต้องทำประกันอุบัติเหตุแบบไหนหรือยังไงนั้นเอง และสิ่งที่รับประกันก็จะไม่ค่อยต่างจากประกันอุบัติเหตุเท่าไหร่ หากเลือกได้ควรทำประกันภัยการเดินทาง จะดีกว่า เพราะสามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศที่การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทางค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ และประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันภัยป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หรือสำหรับผู้ที่ต้องนำเอกสารการทำประกันภัยการเดินทางไปยื่นประกอบในการขอวีซ่า (VISA) โดยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปกติทุกประการ เพิ่มเติมคือ ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล, กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย, การล่าช้าของเที่ยวบิน, การที่เครื่องบินถูกจี้, การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

มาถึงตรงนี้แล้ว การทำประกันอุบัติเหตุเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราอุ่นใจเท่านั้น เพราะเราไม่สามารถรู้ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน กับใคร และสำหรับใครที่สนใจจะทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันธุรกิจ ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ ก็สามารถดูรายละเอียดผ่านทางบริษัทประกันทุกที่ที่สนใจ และก่อนที่จะตัดสินใจทำอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลการประกันของแต่ละที่ด้วยนะคะ