รู้จักกับ บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย

บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยเป็นการตกลงกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือบริษัทประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) และผู้ซื้อประกันภัย (ผู้เอาประกันภัย) หลักการทำประกัน คือ การโอนย้ายความเสี่ยงของการสูญเสียจากผู้เอาประกันไปยังบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ให้แก่บริษัทประกันภัย หากเกิดความเสียหายขึ้นในเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์  โดยมี 2 รูปแบบได้แก่ “สัญญาประกันชีวิต” ซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองชีวิต ประกันสุขภาพ และการออมเงิน และ “สัญญาประกันวินาศภัย” ซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น

ประกันธุรกิจ ประกันชีวิต ประกันภัย

ผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจะมีรายชื่อบริษัทประกันภัยชั้นนำ ชื่อดัง มากมายเป็นหลายสิบบริษัท ทั้งบริษัทที่มีชื่อเสียงมาก ไล่ไปจนถึงบริษัทที่พึ่งก่อตัวขึ้นมาและกำลังพยายามที่จะสร้างชื่อให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆ วันนี้จะลองมาทำความรู้จักกับบริษัทประกันภัยที่มีอยู่ในประเทศไทยว่ามีชื่อที่คุ้นกันบ้างหรือเปล่า โดยไม่เรียงจากบริษัทที่มีชื่อเสียง

บริษัทประกันชีวิต ได้แก่  กรุงเทพประกันชีวิต, กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต, เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต, ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต, เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต, ไทยรีประกันชีวิต, ไทยสมุทรประกันชีวิต, ธนชาตประกันชีวิต, บางกอกสหประกันชีวิต, ประกันชีวิตนครหลวงไทย(เดิมบจ.แมกซ์), พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย), ฟินันซ่าประกันชีวิต, โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย), เมืองไทยประกันชีวิต,  แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย), ไทยซัมซุง ประกันชีวิต(เดิมสยามซัมซุง), ทิพยประกันชีวิต (เดิม สยามประกันชีวิต), สหประกันชีวิต, เอไอเอ ประเทศไทย, อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, อาคเนย์ประกันชีวิต, ล็อคตั้น วัฒนาฯ, เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์, บูพา ประเทศไทย, แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต, ไอเอ็นจี ประกันชีวิต, ซิกน่า ประกันภัย, ฟิลลิปประกันชีวิต ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นบริษัทที่มักได้รับความนิยมหรือเป็นบริษัทที่คุ้นหูกันมายาวนาน แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่เหลือจะไม่ใช่บริษัทที่ไม่ดี

ความจริงแล้ว  รายชื่อบริษัทประกันภัยไม่ได้จะบอกถึงความเป็นที่หนึ่งหรือความมั่นใจได้ว่าสามารถใช้บริการได้ดีพอหรือไหม โดยที่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการใช้บริการของแต่ละบุคคลว่าบริษัทประกันภัยที่ใช้อยู่ได้ให้บริการดีพอหรือยัง เพราะแต่ละบริษัทก็มีพนักงานมากหน้าหลายตา นิสัยใจคอต่างกัน บางทีเลือกใช้งานบริษัทเดียวกันแต่การบริการไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับตัวแทน ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันกับบริษัทประกันภัย