ประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร อุ่นใจเมื่อมีภัย

ธุรกิจร้านอาหารปัจจุบันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพนักงาน มนุษย์เงินเดือนทั่วไปหันมาเปิดธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นโดยที่ออกจากงานประจำมาเลย ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ เพราะธุรกิจของคุณนั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิต ค่าใช้จ่ายในทุกๆด้าน จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบริษัทประกันภัย หากว่ากำลังทำร้านอาหารอยู่นั้น การทำประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด ไม่เสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นภายในร้านอาหาร

การทำประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร ทางบริษัทประกันภัยได้รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

แผนประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมถึงเครื่องดื่มที่มีมูลค่าของสถานประกอบการ รวมทั้งทรัพย์สินภายในและสต็อกสินค้า สูงถึง 20 ล้านบาท โดยรวบรวมภัยหลักทางธุรกิจ 5 ประเภท ไว้ภายใต้กรมธรรม์เพียงฉบับเดียว และมีผลประโยชน์ต่างๆ  ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด, ประกันภัยสำหรับเงิน จากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นกับเงินในระหว่างที่เก็บอยู่ในสถานประกอบการที่ เอาประกันภัย, ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เป็นต้น

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร คือ คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว และภัยยวดยานพาหนะ  โดยเงื่อนไขต่างๆตามกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย, ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า, โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์, ชดเชยสำหรับบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย เนื่องจากไฟไหม้ หรือจากการปล้นทรัพย์, ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัย, การสูญเสียเงินจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์, ความเสียหายของกระจก, ค่าเช่าที่พัก/ที่ทำการชั่วคราวอันเนื่องจากตัวอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย

สำหรับเจ้าของกิจการธุรกิจร้านอาหารท่านใด สนใจทำประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร เพื่อความอุ่นใจในการค้าขาย ดำรงชีวิต ควรที่จะศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการทำประกันภัยของแต่ละบริษัทก่อน เพื่อความถูกต้อง มั่นใจ ในการซื้อประกันภัย

รู้จักกับ บริษัทประกันภัย ในประเทศไทย

บริษัทประกันภัย คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยเป็นการตกลงกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือบริษัทประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) และผู้ซื้อประกันภัย (ผู้เอาประกันภัย) หลักการทำประกัน คือ การโอนย้ายความเสี่ยงของการสูญเสียจากผู้เอาประกันไปยังบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงิน ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ให้แก่บริษัทประกันภัย หากเกิดความเสียหายขึ้นในเงื่อนไขที่ตกลงกัน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่ได้ระบุในกรมธรรม์  โดยมี 2 รูปแบบได้แก่ “สัญญาประกันชีวิต” ซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองชีวิต ประกันสุขภาพ และการออมเงิน และ “สัญญาประกันวินาศภัย” ซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น

ประกันธุรกิจ ประกันชีวิต ประกันภัย

ผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจะมีรายชื่อบริษัทประกันภัยชั้นนำ ชื่อดัง มากมายเป็นหลายสิบบริษัท ทั้งบริษัทที่มีชื่อเสียงมาก ไล่ไปจนถึงบริษัทที่พึ่งก่อตัวขึ้นมาและกำลังพยายามที่จะสร้างชื่อให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆ วันนี้จะลองมาทำความรู้จักกับบริษัทประกันภัยที่มีอยู่ในประเทศไทยว่ามีชื่อที่คุ้นกันบ้างหรือเปล่า โดยไม่เรียงจากบริษัทที่มีชื่อเสียง

บริษัทประกันชีวิต ได้แก่  กรุงเทพประกันชีวิต, กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต, เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต, ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต, เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต, ไทยรีประกันชีวิต, ไทยสมุทรประกันชีวิต, ธนชาตประกันชีวิต, บางกอกสหประกันชีวิต, ประกันชีวิตนครหลวงไทย(เดิมบจ.แมกซ์), พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย), ฟินันซ่าประกันชีวิต, โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย), เมืองไทยประกันชีวิต,  แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย), ไทยซัมซุง ประกันชีวิต(เดิมสยามซัมซุง), ทิพยประกันชีวิต (เดิม สยามประกันชีวิต), สหประกันชีวิต, เอไอเอ ประเทศไทย, อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, อาคเนย์ประกันชีวิต, ล็อคตั้น วัฒนาฯ, เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์, บูพา ประเทศไทย, แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต, ไอเอ็นจี ประกันชีวิต, ซิกน่า ประกันภัย, ฟิลลิปประกันชีวิต ซึ่งบริษัทต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นบริษัทที่มักได้รับความนิยมหรือเป็นบริษัทที่คุ้นหูกันมายาวนาน แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่เหลือจะไม่ใช่บริษัทที่ไม่ดี

ความจริงแล้ว  รายชื่อบริษัทประกันภัยไม่ได้จะบอกถึงความเป็นที่หนึ่งหรือความมั่นใจได้ว่าสามารถใช้บริการได้ดีพอหรือไหม โดยที่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการใช้บริการของแต่ละบุคคลว่าบริษัทประกันภัยที่ใช้อยู่ได้ให้บริการดีพอหรือยัง เพราะแต่ละบริษัทก็มีพนักงานมากหน้าหลายตา นิสัยใจคอต่างกัน บางทีเลือกใช้งานบริษัทเดียวกันแต่การบริการไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับตัวแทน ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันกับบริษัทประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รู้ก่อนอุ่นใจก่อน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือคนในครอบครัว ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหากเรามีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพิ่มความอุ่นใจให้ตัวคุณ ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวเองและคนรอบข้าง และประกันอุบัติเหตุมี 2 แบบ คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)

โดยส่วนใหญ่ประกันอุบัติเหตุ มีหลากหลายแผนประกันภัย ที่พร้อมจะครอบคลุมทุกความต้องการในลูกค้าทุกกลุ่ม แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้จะให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และขยายความคุ้มครองถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้าย รวมถึงคุ้มครองภัยที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันที่มีผลจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  อันเนื่องมาจากกาประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ

ส่วนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง โดยส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยจะระบุไว้ให้ว่าเราต้องทำประกันอุบัติเหตุแบบไหนหรือยังไงนั้นเอง และสิ่งที่รับประกันก็จะไม่ค่อยต่างจากประกันอุบัติเหตุเท่าไหร่ หากเลือกได้ควรทำประกันภัยการเดินทาง จะดีกว่า เพราะสามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศที่การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทางค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ และประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันภัยป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง หรือสำหรับผู้ที่ต้องนำเอกสารการทำประกันภัยการเดินทางไปยื่นประกอบในการขอวีซ่า (VISA) โดยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปกติทุกประการ เพิ่มเติมคือ ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล, กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย, การล่าช้าของเที่ยวบิน, การที่เครื่องบินถูกจี้, การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

มาถึงตรงนี้แล้ว การทำประกันอุบัติเหตุเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราอุ่นใจเท่านั้น เพราะเราไม่สามารถรู้ว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน กับใคร และสำหรับใครที่สนใจจะทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันธุรกิจ ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ ก็สามารถดูรายละเอียดผ่านทางบริษัทประกันทุกที่ที่สนใจ และก่อนที่จะตัดสินใจทำอย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลการประกันของแต่ละที่ด้วยนะคะ

รู้จักกับประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

หากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง แล้วต้องทำคนเดียวทุกเรื่อง เป็นการยากที่จะเติบโต เพราะต้องมีทั้งเงินทุน สินค้า และค่าดำเนินการ หากว่ามีพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว จะช่วยทำให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หาบริษัทที่พร้อมออกแบบความคุ้มครองประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ในตลาดประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจองค์กร ร้านค้าต่างๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร ประกันภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งรวมไปถึงประกันภัยสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และอีกหลากหลายประกันธุรกิจที่น่าสนใจ

โดยทางบริษัทประกันภัย จะสนับสนุนกับทางบริษัทหลายด้าน คือ แผนสนับสนุนงานขาย, แผนกลยุทธ์ทางการตลาด, งานบริการลูกค้า, การบริหารจัดการ, ผู้บริหารโครงการ, รวมถึง การวัดผลความสำเร็จของธุรกิจของคุณด้วย

แผนกลยุทธ์ทางการตลาด เรามีความเชื่อว่า แคมเปญการตลาดที่ดีมักเริ่มต้นจากแนวคิด กลยุทธ์ ที่ยอดเยี่ยมเสมอ ด้วยวิธีการสื่อสารถึงผลประโยชน์ของแผนประกันภัยไปยังฐานลูกค้า โดยที่ลูกค้าทุกรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงออกแบบวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันไปในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับสารที่ตรงกับความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม เป้าหมายและตัวชี้วัดในทุกๆ กิจกรรมทางการตลาดจะถูกกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อมั่นใจว่า แผนประกันภัยสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน

แผนสนับสนุนงานขาย ทางบริษัทประกันภัยจะให้คำปรึกษาทางด้านประกันภัยที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าทุกราย เริ่มต้นจากการศึกษารายละเอียดในแต่ละธุรกิจ พร้อมรับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด และนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาไปวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมประมวลผล เพื่อแนะนำข้อมูลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์มากที่สุดต่อลูกค้าของคุณในระยะยาว

งานบริการลูกค้า และ บริหารจัดการ
หากต้องการหาบริษัทประกันภัยทั้งที ต้องหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยพร้อมให้บริการและคำปรึกษาทางด้านประกันภัยแก่ลูกค้าทุกราย ทุกสายที่โทรเข้ามาจะได้รับการบริการจากทีมงานมืออาชีพ ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของปัญหา และสามารถแก้ปัญหาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งลดขั้นตอนการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมีผู้บริหารโครงการ กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับธุรกิจ

ด้านการวัดผลความสำเร็จ แม้การแข่งขันจากคู่แข่งในตลาดจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เรายังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใส รักษามาตรฐานการให้บริการ วิเคราะห์สภาพตลาด พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุ้มค่าและยังผลประโยชน์สูงสุด โดยที่ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงวิธีการวัดผลความสำเร็จในงานที่ทำตามที่คุณได้คาดหวังไว้ด้วย

เอาใจนักเดินทางกับประกันภัยการเดินทาง

สำหรับผู้ที่ชอบเดินทาง ประกันภัยการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญ เวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ แบบงบน้อย  งบเยอะ ไปคนเดียวหรือไปกับกลุ่มเพื่อน ยิ่งถ้านักท่องเที่ยวคนไหนชอบไปคนเดียว ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หรือเพิ่มประกันภัยการเดินทาง เข้าไปพร้อมกับการเที่ยวด้วย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์นั้น จะได้ไม่ต้องตกไปถึงผู้อื่น

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือเรียกย่อๆ ว่า TA) ในการซื้อประกันการเดินทางนั้น ไม่ได้คุ้มครองถึงเมื่อเราอยู่บนเครื่องบินเพียงแค่นั้น  เป็นแผนประกันภัยที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงแผนประกันภัยเพื่อสำหรับการขอวีซ่าโดยเฉพาะ แผนประกันภัยการเดินทางมีทั้งแบบการประกันเฉพาะช่วงเวลาเดินทาง หรือแบบรายปี

ประกันการเดินทางแผนประกันภัยการเดินทางนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีที่เสียชีวิตในต่างประเทศ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของเที่ยวบิน  การจี้เครื่องบิน การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง  และรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบินและกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

ทราบแล้วว่าประกันครอบคลุ่มเรื่องอะไรบ้าง ถ้าอยากจะทราบต่อ ถึงรายละเอียดของการสมัคร มาดูต่อกัน การสมัครประกันภัยการเดินทางนั้น จะแล้วแต่บริษัทประกันภัย ว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง โดยสิ่งที่จำเป็นหลักๆ  คือ ใบคำขอเอาประกัน, สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เด็กสามารถใช้สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านแทนสำเนาบัตรประชาชนได้)

นอกเหนือจากเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แล้วนั้น  ในการเดินทางไปต่างประเทศยังมีเรื่องที่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำไปด้วย ซึ่งอาจมีสูญหายบ้าง ถูกลักทรัพย์บ้าง ฯลฯ การทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจึงคุ้มค่า เนื่องจากครอบคลุมกว่ามากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปสำหรับค่าเบี้ยประกันภัย นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หมดกังวลกับการเดินทางในทุกทริป

ทราบกันไปบ้างแล้วสำหรับสิ่งที่ประกันภัยการเดินทางคุ้มครอง แล้วสิ่งที่ไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?  รู้เอาไว้จะได้ระวังตัว  วันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ทราบกัน คือ ยกเลิกการเดินทางที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เช่น ยกเลิกเที่ยวบินเพียงเพราะสภาพอากาศย่ำแย่, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนขาดสติ, สภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก่อนแล้ว, เล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินสูง,ไม่ปฏิบัติตามตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้ประกันภัยการเดินทางของคุณไม่สูญเปล่า ก่อนซื้อประกันการเดินทางควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทประกันมีไว้ควบคู่ไปด้วย เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดเงื่อนไขความคุ้มครอง และได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่

 

 

สวัสดิการดีีดีกับประกันภัยสวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่ดีเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนจากภายนอกอยากมาร่วมงานกับบริษัทคุณแล้วยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัทด้วย แต่ละบริษัทควรจะมีสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมเพิ่มเติมด้วยประกันภัยสวัสดิการพนักงานที่ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายบริษัทให้ได้เลือกทำ ซึ่งนายจ้างสามารถทำให้ลูกจ้างได้ทุกคนเพื่อเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตให้ลูกจ้าง  ลดภาระค่าใช้จ่าย  และสร้างหลักประกัน เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวลูกจ้างด้วย

ประกันสวัสดิการพนักงาน

ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน หรือ ประกันภัยกลุ่ม เป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นเจ้าของกรมธรรม์ และมีลูกจ้าง พนักงาน เป็นผู้เอาประกันภัยการออกกรมธรรม์จะออกเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง โดยการทำประกันภัยกลุ่มจะเป็นการคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากกรณีพนักงานเข้าออกข้อมูล และเบี้ยประกันก็จะต้องเปลี่ยนไปในแต่ละปี  โดยประกันภัยกลุ่มกำหนดได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น กำหนดตามตำแหน่งงาน, กำหนดตามช่วงเงินเดือนเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือน หรือกำหนดตามอายุงาน จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากันทั้งหมดทุกคน  การทำประกันสุขภาพกลุ่มไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการรับประกัน และ ไม่ต้องเขียนใบสมัคร

เคล็ดลับวิธีการเลือกการทำประกันกลุ่ม หรือ ประกันภัยสวัสดิการพนักงานนั้น  หากทางบริษัทมีงบประมาณควรเลือกแผนประกันที่ดีควรครอบคลุมทั้งสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องอุบัติเหตุ ทันตกรรม ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจ  ไปปฏิบัติงาน ประชุม หรือดูงานในนามบริษัท ประกันภัยสำหรับผู้บริหารต่างชาติ การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และยังอาจเพิ่มเติมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย หรือหากงบประมาณไม่มากพอ อาจจะให้ทางพนักงานออกเงินส่วนหนึ่งก็ได้ เช่น แผนประกันภัยกลุ่มสุขภาพแบบวงเงินเพิ่ม  หรือแผนประกันภัยโรคอันตรายร้ายแรง โดยการเลือกนั้นเราจำเป็นต้องเลือกให้เข้ากับขนาดของธุรกิจ พร้อมผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก และต้องลดความเสี่ยง เงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือขัดแย้งกันในแต่ละกรมธรรม์ย่อยลงได้ เพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด

สำหรับประกันภัยสวัสดิการพนักงานนั้น ไม่ได้มีประโยชน์แค่กับพนักงานเท่านั้น การทำประกันภัยกลุ่มมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเช่นกัน คือ สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่ม มาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ลงบัญชีเป็นสวัสดิการของพนักงาน เพื่อลดภาษีขององค์กรได้, ประกันภัยกลุ่มมีค่าเบี้ยต่ำเพราะซื้อสำหรับทีละหลายๆคน, สามารถกำหนดงบประมาณแต่ละปีได้อย่างแน่นอน, พนักงานจะรู้สึกดีต่อองค์กร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรอีกด้วย

ปัจจุบันสวัสดิการพนักงานเป็นอีกเรื่องที่สำคัญในการพิจารณาสำหรับผู้ที่มาสมัครงานกับบริษัท ทางบริษัทจึงควรทำประกันกลุ่ม หรือ ประกันสวัสดิภาพพนักงาน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับพนักงาน  โดยเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันจะต่างกัน ควรเปรียบเทียบของแต่ละที่เพื่อเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

:: เรียนรู้การประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ ::