บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด

ประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยทางทะเล  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวมทั้งรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535

พุทธธรรมประกันภัย ประกอบด้วยคณะผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์ความชำนาญและเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการธุรกิจ  โดยมีการยึดหลัก ยึดมั่นในการบริหาร ความสะดวกรวดเร็ว สร้างความพอใจ ด้วยศักยภาพขององค์กร ที่ตอบสนองการบริการของงานประกันวินาศภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ พุทธธรรมประกันภัย มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ออกมาเพื่อตอบสนองกับรูปแบบความต้องการของผู้ใช้ ที่หลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้น ทั้งการประกันภัยอัคคีภัย เป็นการรับประกันอัคคีภัยให้กับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาคาร โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ สินค้าในสต็อก พร้อมกับขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม

การประกันภัยรถยนต์  เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปปกติแล้วต่างคนต่างเลือกให้รถยนต์ที่เราขับในทุกวัน มีประกันที่ครอบคลุม คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจในอนาคต ทาง พุทธธรรมประกันภัย จะให้ความคุ้มครองต่อการสูญหาย ความเสียหายของตัวรถ อุปกรณ์ต่างๆ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทางบริษัทให้ความคุ้มครองต่อสินค้าและทรัพย์สิน การรับประกันเกิดจากการขนส่งทางทะเล ความเสียหายจากเรือชนกัน เรือจม เกยตื้น ไฟไหม้ ความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่พุทธธรรมประกันภัย นอกจากการประกันภัยทางรถยนต์นั้นแล้ว ยังมีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ประกันการติดตั้งเครื่องจักร ประกันการโจรกรรม ประกันภัยระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการขยายการบริการให้ทั่วภูมิภาค เพื่อความมั่นคงปลอดภัยต่อทรัพย์สินทุกชนิด

หากข้อมูลในบทความข้างต้นยังไม่มากพอสำหรับการซื้อประกันภัยกับบริษัทพุทธธรรมประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลด้านล่าง

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2585-9009 แฟกซ์ : 0-2911-0993

เว็บไซต์ http://www.phutthatham.com