ประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร อุ่นใจเมื่อมีภัย

ธุรกิจร้านอาหารปัจจุบันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพนักงาน มนุษย์เงินเดือนทั่วไปหันมาเปิดธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นโดยที่ออกจากงานประจำมาเลย ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ เพราะธุรกิจของคุณนั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิต ค่าใช้จ่ายในทุกๆด้าน จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบริษัทประกันภัย หากว่ากำลังทำร้านอาหารอยู่นั้น การทำประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด ไม่เสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นภายในร้านอาหาร

การทำประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร ทางบริษัทประกันภัยได้รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

แผนประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมถึงเครื่องดื่มที่มีมูลค่าของสถานประกอบการ รวมทั้งทรัพย์สินภายในและสต็อกสินค้า สูงถึง 20 ล้านบาท โดยรวบรวมภัยหลักทางธุรกิจ 5 ประเภท ไว้ภายใต้กรมธรรม์เพียงฉบับเดียว และมีผลประโยชน์ต่างๆ  ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด, ประกันภัยสำหรับเงิน จากความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นกับเงินในระหว่างที่เก็บอยู่ในสถานประกอบการที่ เอาประกันภัย, ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เป็นต้น

ความคุ้มครองหลักของประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร คือ คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว และภัยยวดยานพาหนะ  โดยเงื่อนไขต่างๆตามกรมธรรม์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย, ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า, โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์, ชดเชยสำหรับบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัย เนื่องจากไฟไหม้ หรือจากการปล้นทรัพย์, ความรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ของผู้เอาประกันภัย, การสูญเสียเงินจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์, ความเสียหายของกระจก, ค่าเช่าที่พัก/ที่ทำการชั่วคราวอันเนื่องจากตัวอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย

สำหรับเจ้าของกิจการธุรกิจร้านอาหารท่านใด สนใจทำประกันภัยธุรกิจร้านอาหาร เพื่อความอุ่นใจในการค้าขาย ดำรงชีวิต ควรที่จะศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการทำประกันภัยของแต่ละบริษัทก่อน เพื่อความถูกต้อง มั่นใจ ในการซื้อประกันภัย